Dejavnosti podjetja

-              Nepremičninsko posredovanje

-              Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

-              Izvedenske storitve za področje gradbeništva

-              Svetovanje

-              Urejanje lastniške dokumentacije


Nepremičninsko posredovanje

Smo ena od prvih specializiranih nepremičninskih agencij v Mariboru. Aktivno in brez prekinitev poslujemo od leta 1991. S svojo strokovnostjo, poštenostjo, izkušnjami, diskretnostjo in z lastno, široko bazo udeležencev v prometu z nepremičninami, jamčimo za

popolno, hitro, strokovno utemeljeno in kvalitetno izpeljavo vaših nepremičninskih projektov:

-       prodaje ali nakupa nepremičnin

-       oddaje v najem ali najema nepremičnin

index

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

Ena od pomembnih strokovnih usmeritev podjetja je od vsega začetka področje ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Naši sodelavci so strokovno usposobljeni za ocenjevanje vrednosti nepremičnin v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti in imajo ustrezna veljavna dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin in sodnega cenilca.

Med drugim smo pogodbeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin za potrebe najemanja hipotekarnih kreditov za banke: Nova KBM, Poštna banka Slovenije, Abanka Vipa, Raiffeisen Banka, Hypo Group, UniCredit banka Slovenija in druge.  

Ocenjujemo vrednost nepremičnin v postopkih dedovanja, delitve premoženja, uveljavljanja odškodnin, povračila vlaganj, denacionalizacij…

 

Izvedenske storitve za področje gradbeništva

Izdelujemo ekspertize in izvedenska mnenja iz področja gradbeništva: napake pri gradnji, škodni dogodki, mnenja v izvensodnih in sodnih postopkih. Področje pokriva sodelavec s statusom stalnega sodnega izvedenca za gradbeništvo.gavelpicture

 

Svetovanje

Na podlagi širokega spektra strokovnosti in izkušenj, svetujemo pri postopkih nakupa, prodaje, oddajanja, najemanja, razdružitve, dedovanja, darovanja nepremičnin ter pri nepremičninskih naložbah.

 

Urejanje lastniške dokumentacije

Izvajamo vsa dejanja v zvezi z urejanjem lastniške dokumentacije: prepise lastništva, urejanje manjkajoče dokumentacije, urejanje služnosti, vpise v zemljiško knjigo, razdružitve.

 


Odpiralni Časi

od ponedeljka do četrtka: od 9.00 ure do 17.00 ure
v petek: od 9.00 ure do 14.00 ure

Kontaktne informacije

telefon: 02/22 81 980
telefax  02/22 81 981
email:

Nahajate se tukaj: Dejavnosti